J.C.V. de Breuzelèèrkes Mechelen

Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van J.C.V. de Breuzelèèrkes bestaat uit:

Functie: Naam: Lid sinds:
Voorzitter Hub Vrusch 1981
 Secretaris Robbert Dautzenberg 2007
Penningmeester Maria Oligschläger 2014
Dagelijks Bestuurslid
Kelly Waagmeester 2007
Dagelijks Bestuurslid Diana Volders 2001

Tevens is onze voorzitter Lid van Verdienste.

Het Algemeen Bestuur van J.C.V. de Breuzelèèrkes bestaat uit de volgende personen:

Naam: Lid sinds: (Bijzondere) functie:
Hub Volders 1981  Lid van Verdienste
Willem Horlings 1995  
John Thijssen 2002  
Cyriel Lemmens 2007  
Nancy Kikken 2012  
Nico Oligschläger 2014  

Op 24 december 2016 overleed ons erelid Nico Ernes (84). Hij was lid van onze vereniging sinds 1978.

Daarnaast hebben wij de volgende jeugdleden:

Naam: Jeugdlid sinds:  
Aisha Kikken 2013  
Samira Kikken 2015